Daniel Tammet: Számokban létezünk

Daniel Tammet: Számokban létezünk

Daniel Tammet: Számokban létezünk, Európa Könyvkiadó, Budapest, 2019. (Fordította: Pataki János)

Nos numerus sumus1

A könyv

„A mindennapok matematikája”, állítja a címlap alja. Nos, aki matematikát keres a könyvben, csalódni fog. Számok persze, amit a cím ígér, akadnak bőven. A számok és matematika közti különbséget legjobban a nagy számokról szóló 8. fejezeten illusztrálhatjuk. Szerző elárulja, hogy a googolplexet követő szam, vagyis $ 10^{10^{100}}+1$ nem prím, és leírja legkisebb prímosztójat, ami 36 jegyű szám. Egy matematikus nem bírná ki, hogy el ne mesélje (vagy megpróbálja rávezetni az Olvasót), miszerint:

– már csak azért se prím, mert osztható $ 10^{2^{100}}+1$-gyel;

– legalabb 101 prímosztója van, mert ennyi irreducibilis tényezőre bomlik az $ x^{10^{100}}+1$ polinom;

– azért van esély ezek közül néhányat megtalálni, mert előre tudni lehet, hogy mindegyik 1-et ad maradékul $ 2^{101}$-nel osztva.

A könyvbeli szám példaul $ 2^{104}5^6+1$. Bevallom, nem ellenőriztem, hogy ez tényleg prím-e, és osztója-e googolplex$ +1$-nek.

Ha persze akad egy ifjú olvasó, akinek szöget üt a fejébe a rejtélyes 36 jegyű prím, magától rájön a fentiekre, és ettől kap kedvet a matematikához, akkor azt mondom, igaza volt.

Tanulságos az 5. fejezetben leírt iskolai kalandja a másodfokú egyenlettel. Volt neki egy saját megoldási módszere, ami abban állt (noha ezt igencsak kicifrázva mondja el), hogy: „ha egyszer feladják nekünk, a megoldás biztos egész szám. Milyen egész szám jöhet szóba?” Teljesen jó megközelítés, a tudományos gondolkodás is valahogy így működik: ott keressük a megoldást, ahol intuíciónk szerint lennie kell, és ha megtaláltuk, örülünk. A tanár ezt nem értékelte. (Amúgy azt se tudom, miért jó gyerekekkel másodfokú egyenleteket megoldatni.)

A könyv műfaja: vegyesfelvágott; szerző olvas mindenfélét, erről mindenféle eszébe jut, és ezeket leírja. Sokfélét összeolvas és élénken jár a fantaziája, úgyhogy a könyv általaban szórakoztató. Az én ízlésemnek ugyan terjengős. 12 oldalon ecseteli, hogy rekord sok számjegyet megtanult a $ \pi$-ből, és ezt egy show-műsorban produkálta. Szó esik különböző nyelvek számhasználatáról, a sestina csodálatos strófaszerkezetéről, Tolsztoj történelemfilozófiájáról, arról, ahogy középkori teológusok küszködtek a végtelen fogalmával, vagy hogyan tükröződik Shakespeare műveiben a számok közé akkoriban beférkőző nulla.

Készpénznek venni nem kell, amit ír. Ugye milyen idegesítő egy tudományos igényű könyv, aminek fele lábjegyzet, hivatkozás és irodalomjegyzék? Itt ilyesmit nem találunk. Aki kíváncsi, hamar $ \ldots$ utánanéz a wikipédiaban. El nem tudom képzelni, honnan szedhette, hogy a kitharódoszok „ezek a hosszú fürtű, színes leplekbe öltözött női zenészek lehettek, a kor dívái.”

Aki túljutott a címlapon, nyomban találkozik az első rejtvénnyel egy nemlétező Phaedrus idézet formájában. Se a fordítónak, se nekem nem sikerült megfejteni az eredetét. Ezúton kitűzök díjként egy tábla csokit (a határozottság kedvéért: 250 grammos Merci, a megfejtő által választható ízben) annak, aki megtalálja. Íme:

„To see everything, the Master's eye is best of all,

As for me, I would add, so is the Lover's eye.”

Mély gondolatokra nemigen lelünk benne, pedig vannak témák, melyek szinte kiprovokálják, hogy az ember kommentálja őket. Egy fejezetet szentel a földönkívüliek létének, megemlítve a Drake-„formulát”, de nem teszi fel a kérdést, van-e értelme egy valószínűséget feltételes valószínűségek szorzataként felírni, ezeket hasraütéssel megsaccolni, majd úgy tenni, mintha ez tudomány lenne; és egyáltalán, van-e értelme a világűrben értelmes élet után kutatni anélkül, hogy tudnánk, mi az élet és mi az értelem.

A fordítás

Pataki János gördülékeny szövege több, mint egyszerű fordítás. Amikor Tammet idéz valamiből, szinte mindig megtalálja a forrást és beiktatja a megfelelő rész műfordítását. Zseniális ötlet, hogy amikor Shakespeare kapcsán Tammet egy korabeli számtankönyvből idéz, oda Maróthy Arithmeticájának megfelelő részletét iktatja. És Tammet elnagyolt észrevételeit lábjegyzetekben üdvösen kiegészíti, néha visszafogottan helyreigazítja. Valószínűleg jobb könyvet írt volna.

Hogy ne legyen öröm üröm nélkül, némely anglicizmustól azért nem tudott elszakadni, pl: „az angol matematikus, John Littlewood”.

A szerző

A szerző áltálaban elbújik a mű mögött; ezúttal nem teszi. Már a bőbeszédű címlap közli róla, hogy „zseniális autista”. Hogy van-e az autistának értelme, nem tudom; valamikor volt, és lehet, hogy a pszichiáterek számára most is van, de újabban divatba jött, ami az értelmet erodálja. Fűre-fára rámondják, hogy autista, a régmúlt kicsit bogaras nagy emberei se ússzák meg. Amúgy a könyv sem az autizmust, sem a zsenialitást nem tükrözi.

Utóhang

A magyar cím még élezi az angolt (Thinking in numbers). Tény, hogy mostanában szeretünk mindent számszerűsíteni. Jó ez, rossz ez, vagy csak úgy van? Átadom a szót Szilágyi Ákosnak:2 „A számokból újabb számok következnek, számokra szám a felelet, számokat számokkal lehet legkönnyebben megsemmisíteni. A számok kezdenek elszakadni attól, aminek eredetileg csak számszerű kifejezései voltak. Önálló életre kelnek: helyettesítik az értékelést, az érzést, az igazságot. Minden csak szám mar, felcserélhető, összeadható–kivonható mennyiség. S a nagyobb számnak mindig igaza van.”

Ruzsa Imre
Rényi Alfréd Matematikai Intézet

 

Lábjegyzetek

1
Horatius, Epist. 1/2
2
A vágy titoktalan tárgya. Liget, 1992, 119. o.

 

15. szám 2020. március

Még több cikk

Az Érintő 2020-as első számának megjelenését március 14-ére időzítettük. Ezen a napon van ugyanis a Matematika Világnapja! 2020-ban ez az első ilyen hivatalos ünnep, amelyet a Nemzetközi  Matematikai Unió javaslatára 2019. novemberében fogadott el az UNESCO. Az első, úgynevezett „pi-nap” 1988. márc. 14-én volt: a dátum, a 3.14 a ℼ két tizedes jegyre kerekítve. Persze a magyar matematikusok már évtizedekkel korábban is remek pi-verseket írtak. Tovább...

A Szegedi Tudományegyetem Bolyai Intézetének hat matematikusa – Boldog Péter, Tekeli Tamás, Vizi Zsolt, Dénes Attila, Bartha Ferenc és Röst Gergely – azt modellezte, hogy az egyes országokban mekkora a veszélye egy Kínán kívüli járványkitörésnek. A matematikai modellek alkalmazása igen hatékony módszer lehet a járványok elleni küzdelemben. Segítségükkel pontosabb becsléseket adhatunk a COVID-19 járvány fő paramétereire – mint az inkubációs időszak és a fertőző időszak hossza, vagy a járvány reprodukciós száma –, előre jelezhetjük a járvány jövőbeli terjedését, kiértékelhetjük az eddigi intézkedések hatását, esetleg új intézkedéseket javasolhatunk. Tovább…

A π-ről már a régi görögök is tudtak: bármely két kör hasonló, ezért bármely kör kerületének és átmérőjének aránya ugyanannyi. Arkhimédész beírt és körülírt szabályos sokszögekkel próbálta megközelíteni az egységnyi átmérőjű kör kerületét. Ám a π, bár görög betű, nem az ógörögöktől, de még csak nem is az ókorban kapta a nevét. Írásos feljegyzések szerint William Jones walesi matematikus használta először a π-t a kör kerületének (periféria) és átmérőjének arányára egy 1706-ban megjelent munkájában. Ezt a jelölést vette át Leonhard Euler svájci matematikus az 1730-as években, és innen terjedt el a világon. Fried Katalin gyűjtött össze néhány érdekes, hasznos tudnivalót. Tovább...

Az Úton-módon sorozat második részében Szoldatics József ismét egy geometria példát mutat meg, és mindazt, ami róla az eszébe jutott... A 2019 évi Nemzetközi Magyar Matematikaverseny egyik, 9. osztályosoknak szóló feladatát Erdős Gábor (Batthyány Lajos Gimnázium, Nagykanizsa) javasolta. A feladatra matematika tanárok egy csoportja 20 elemi megoldást adott. Ezek közül a közölt hét megoldás mindegyike a maga nemében szép, vagy valami szép tulajdonságot használ. Tovább...

Hogyan képesek megvédeni modern társadalmunkat a számok? Hogyan lehetséges az, hogy technikai civilizációnk léte vagy nem léte múlik olyan dolgokon, amelyek csak a képzeletünkben léteznek? Ilyen kérdéseken gondolkodik Moldvai Dávid, aki egy azok közül, akik szerint a matematikusok világa meglehetősen elvont és furcsa. A „kívülálló”, akit az információelmélet és a kriptográfia érdekel, elindította a youproof.hu blogot. Olvassák, érdemes! Tovább…

A szerző, B. A. Korgyemszkij (1907–1999) az orosz nyelvű matematikai ismeretterjesztés legfontosabb alakja volt. Nem ez az első könyve magyarul sem, például 1962-ben jelent meg tőle a Matematikai fejtörők. Az ismertetendő könyv viszont az utolsó, amit írt. A feladatok kis történetek formájában jelennek meg, amelyekben az orosz népmesék és szépirodalom számos alakjával találkozunk. Rovatszerkesztőnk, Tóth János nosztalgiával és iróniával fűszerezett kedvcsinálója következik. Tovább…

Harcos Gergelyt már óvodásként is különösen érdekelték a számok, amiket egy ösvénynek tekintett. Középiskolás korában nyáron élvezettel oldott meg egyre több és több feladatot a Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapokból (egyetemi évei végén pedig már a matematika szerkesztőbizottság tagjaként dolgozott). 10 évet töltött Amerikában matematikus kutatóként, majd 2006-ban települt vissza családjával Magyarországra. Tudományos tanácsadó a Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézetben.

Orosz Gyula diákjai a szakkörön a 9. osztály egyik legkönnyebb szerkesztési feladatából kiindulva lépésenként eljutnak egy jóval nehezebb problémához: Adott egy egyenes, egy külső P pont és egy O középpontú kör. Tükrözzük a P pontot az egyenesre úgy, hogy további kört már nem rajzolhatunk! Azaz a szerkesztéshez csak egyetlen kört, azon túl pedig csak vonalzót használhatunk. Az eszközkorlátozott szerkesztések témaköre önállóan is érdekes. Általában nem igényel mélyebb előismereteket, ezért a tanulók kedvelni szokták, a dinamikus geometriai szoftverekkel pedig maga a szerkesztés technikai végrehajtása sem túl fáradságos. Tovább...

Daniel Tammet: Számokban létezünk című könyve már szerepelt az Érintő előző számában, most egy teljesen más recenziót olvashat róla az érdeklődő, az előzőt egy gyógypedagógus írta, ezt pedig egy matematikus, Ruzsa Imre. Ezért neki egészen más dolgok jutnak az eszébe ugyanarról a műről. Véleménye szerint: „A könyv műfaja: vegyesfelvágott; szerző olvas mindenfélét, erről mindenféle eszébe jut, és ezeket leírja. Sokfélét összeolvas és élénken jár a fantaziája, úgyhogy a könyv általaban szórakoztató.” Tovább...

Füredi Zoltán minden évben nyert az országos középiskolai versenyeken, de a tehetség mellett a sikerhez az is hozzájárult, hogy előre kiolvasta a speciális matematika tagozat négy évfolyamának tankönyveit, és legalább húszezer feladatot megoldott. Évfolyamának egyik legjobb matematikusa, aki kívülről tudta József Attila verseit. Több mint 20 évet töltött félig az Amerikai Egyesült Államok különböző egyetemein, félig a Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézetben. Ma a kombinatorika nemzetközi hírű kutatóprofesszora.

A Wolfram nyelv (archaikusan: Mathematica) többször is szerepelt már folyóiratunk hasábjain, de mivel nem elégszer, ezért most Tóth János ismertet néhány aktuális érdekességet folytatva a programozásról szóló előző írását. Amint bizonyára mindenki jól emlékszik, ott alapvető ismeretekről (a Map és az Apply függvényről) volt szó, itt viszont a másik végletről. Egészen összetett feladatok ellátására képes függvényekről.  (Képünk forrása: Computational intelligence, wolframalpha.com.) Tovább...

2019 decemberében a Szegedi Tudományegyetem Bolyai Intézetének vendége volt Philip Maini, az Oxfordi Egyetem professzora, a matematika biológiai alkalmazásainak világszerte egyik legnevesebb kutatója. Érdekes előadásáról, amelyet A biológiai és kémiai önszerveződés matematikája címmel tartott a Bolyai Intézet hagyományos karácsonyi szemináriumán, Dénes Attila számol be. Tovább…

A fejlett országokban is megfigyelhető az az aggasztó jelenség, hogy csökken a diákok érdeklődése a természettudományok, a technológia, a műszaki tudományok iránt, miközben egyre nagyobb szükség van ezeken a területeken széles látókörrel, komplex problémamegoldó képességgel és nagyfokú flexibilitással  rendelkező szakemberekre. A BME Természettudományi Kara Science Camp néven 2016. óta szervez ingyenes természettudományos tábort hazai és határon túli középiskolás diákoknak. Lángné Lázi Márta számol be az eddigi tapasztalatokról. Tovább…

Az előző évtizedben két olyan matematikust is Fields-éremmel díjaztak (Cédric Villani 2010, Alessio Figalli 2018), akiknek munkájában az optimális transzport probléma jelentős szerepet játszott. A probléma születését Gaspard Monge 1781-ben publikált művéhez, (egyik) újászületését pedig Leonyid Vitaljevics Kantorovics 1942-es dolgozatához kötik. (Ő látható címképünkön, Petrov-Vodkin 1938-ban készült festményén.) Ebben a rövid írásban Titkos Tamás bemutatja a transzport probléma Monge- és Kantorovics-féle megfogalmazásait. Tovább...

A Bolyai János Matematikai Társulat 2019-es díjainak kiosztására, valamint a Kürschák József Matematikai Tanulóverseny és a Schweitzer Miklós Matematikai Emlékverseny eredményhirdetésére december 11-én került sor. A Szele Tibor Emlékérem, a Grünwald Géza Emlékérem, a Farkas Gyula Emlékdíj és a Rényi Kató Emlékdíj szabályzata, megemlékezve a névadókról is, a Társulat honlapján itt olvasható. Híradásunk ismerteti a díjazottakat, akiknek nevére kattintva olvashatják méltatásukat.Tovább...

A matematika és fizika tudománya évszázadok óta kart karba öltve fejlődik. A fizika a matematika nyelvén fogalmazza meg törvényeit, igényei pedig hatással vannak a matematika fejlődésére. Az iskolában azonban találkozunk azzal a problémával, hogy fizikaórán már alkalmazás szinten kellene használni a tanulónak olyan matematikai összefüggéseket, amelyekkel a matematikaórán még alig, vagy egyáltalán nem találkozott. A fizikatanár sokszor rákényszerül arra, hogy bevezesse a hiányzó matematikai ismereteket. Bakosné Novák Andrea saját tapasztalait is átadja, bemutatva, milyen lehetőségeket ad hozzá a matematika tanításához a fizika. Tovább...

Jim Holt legújabb könyve nemrég jelent meg Magyarországon Jakabffy Éva és Jakabffy Imre fordításában, a Typotex Kiadó gondozásában. Az ismertetett témák tág területen kalandoznak: találkozhatunk a Riemann-sejtéssel és a négyszíntétellel, húrelmélettel és az univerzum végére vonatkozó elméletekkel, olvashatunk Ada Byron és a számítógéptudomány kapcsolatáról, vagy éppen az idő természetéről és az eugenetikáról. Lángi Zsolt recenziója itt olvasható. Tovább...

2018. júniusi számunkban értesülhettek a 2. Formális reakciókinetikai szimpóziumról. 2020. január 9.-én és 10.-én sor került a harmadikra is a BME H épületében, evvel a címmel: 3rd Workshop on Formal Reaction Kinetics and Related Areas. A szűk értelemben vett elmélet mellett tehát idén helyet kaphattak járványtani, génszabályozási vagy rákkutatási témák is. Bővült a résztvevők és az érdeklődő intézmények, országok száma. A miniszimpóziumról Tóth János minibeszámolója következik. (Bevezető képünket a molekulák ritka és sűrű ütközéseiről Sadi Carnot készítette.)Tovább…