Szegeden a XXXIII. Magyar Operációkutatási Konferencia

Szegeden a XXXIII. Magyar Operációkutatási Konferencia

 

2019. május 20-22. között Szegeden, a Belvárosi híd újszegedi lábához közel fekvő Forrás hotel által biztosított ideális környezetben került megrendezésre a XXXIII. Magyar Operációkutatási Konferencia, amelynek társzervezői a Bolyai János Matematikai Társulat, a Gazdaságmodellezési Társaságés a Magyar Operációkutatási Társaság, kétévenként változó szereposztásban. Idén a házigazda és főszervező Magyar Operációkutatási Társaság (MOT) volt, amelynek szervezőbizottsági elnöke és titkára is szegedi, Galambos Gábor és Krész Miklós személyében.

Sajátos ünnepi hátteret adott az a tény, hogy Szeged városa éppen 300 éve, május 21. napján nyerte vissza szabad városi rangját.

A konferenciáink fénypontját jelentik a plenáris előadások, amelyeknek megtartására, a három szervező társaság egy-egy jelöltjeként idén Kolumbán József (a Babeș–Bolyai Tudományegyetem professzora, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja), Bessenyei István (a Pécsi Tudományegyetem docense) és Csáji Balázs Csanád (az MTA SZTAKI tudományos főmunkatársa) kapott felkérést.

Kolumbán József a „Ky Fan minimax-tételének általánosításai és azok alkalmazásai” című előadásában röviden vázolta az egyensúlyelmélet kérdéskörét és a kolozsvári matematikusok ez irányú eredményeit. Az utóbbi évtizedekben az egyensúlyfeladattal kapcsolatos, különböző irányú vizsgálatok egy egységes elméletté álltak össze, amely a tudomány különböző területein (véges és végtelen dimenziós optimalizálás, minimax egyenlőségek, gazdasági egyensúlyfeladatok, fixpont-tételek, parciális differenciálegyenletek, variációs egyenlőtlenségek) alkalmazható. Kiderült, hogy a korábban sajátos esetekre kidolgozott technikák (létezési bizonyítások, közelítő megoldási módszerek, reguláris paraméteres feladatok) alkalmazhatók az általános egyensúlyfeladat esetén is (ld. Inoan és Kolumbán, 2018).

Bessenyei István a „Kiút a közepes fejlettség csapdájából” című előadásában olyan lineárisan homogén, folytonos termelési függvényt mutatott be, amely alkalmas a közepes fejlettség csapdahelyzetnek és a fejlett gazdaságok egyensúlyi állapotának összevetésére. Bevezetve ezt a termelési függvényt Solow növekedési modelljébe, azt kapjuk, hogy bár a K+F szektorban dolgozók számának gyorsabb ütemű növelése élénkíti a gazdaság növekedését csakúgy, mint az oktatási rendszer hatékonyságának javítása, ám ezek az intézkedések nem jelentenek kiutat a közepes szintű fejlettség csapdájából. Egy lineáris tevékenységelemzési modell felírásával látható, hogy az számos, műszaki szempontból nem hatékony alaptechnológiát is tartalmaz, ám éppen ezek fejlesztése jelentheti a keresett kiutat, mert egyrészt ezek azok az alaptechnológiák, amelyek fellendítik a közepesen fejlett gazdaságot, ugyanakkor reálisan elérhetők. Másrészt fejlesztésük jóval kevesebb erőforrást igényel, mint a valamennyi alaptechnológiára vonatkozó teljes tényező-termelékenység emelése.

Csáji Balázs Csanád a „Statisztikus tanuláselmélet: klasszifikáció és regresszió sztochasztikus garanciákkal” című előadásában áttekintette a statisztikus tanuláselmélet néhány fontos eredményét, különös tekintettel a klasszifikációs és regressziós módszerekhez adható sztochasztikus garanciákra. A statisztikus tanuláselmélet egyik alapkérdése, hogy megfigyelések egy véges mintájából hogyan következtethetünk induktívan – minimális statisztikai feltevések mellett – az adatokat generáló rendszerre úgy, hogy minél jobb legyen a modellünk általánosítóképessége. Az előadás a klasszikus VC (Vapnik–Chervonenkis) dimenzión alapuló eredmények és a keresztvalidációs bizonytalansági korlátok mellett újra-mintavételezésen (ld. Csáji, Campi és Weyer, 2015), valamint eloszlások (reprodukáló magú) Hilbert-terekbe történő beágyazásán alapuló konstrukciókat is tárgyalt.

Ezen túlmenően a kombinatorikus optimalizálás egy nemzetközi vezéregyénisége, az idén elhunyt Balas Egon (1922–2019, a Carnegie Mellon Egyetem professzora, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja) tiszteletére a konferencia emlékszekciót szervezett.

A konferencia tematikája az operációkutatás néhány tipikus alkalmazási körének és módszertani eszközének széles skáláját fedte le, ezek mindegyikében szerveződött legalább egy szekció. A témakörök a teljesség igénye nélkül:

 • ütemezés;
 • hálózatok;
 • ládapakolás;
 • döntéselmélet;
 • sztochasztikus modellek;
 • ellátási láncok;
 • gazdasági és mérnöki modellek;
 • lineáris, nemlineáris programozás;
 • egészértékű és diszjunktív programozás;
 • kombinatorikus módszerek;
 • elosztási és szétosztási feladatok;
 • játékelmélet;
 • alkalmazások.

Összességében 95 előadás hangzott el, a kivonatok a http://www.mot.org.hu/mok2019/eloadasok címen érhetők el. A résztvevők 130 fős létszáma is egyike a legmagasabbaknak a konferenciasorozat több mint ötvenéves történetében. Ez a szervező társaságok számára egy nagyon fontos visszajelzés az alkalmazott kutatások iránti érdeklődés élénkségéről, és ez egyben tudományszervezői munkájuk elismerése.

A konferencia társadalmi programjának állandó ünnepi eleme két rangos szakmai díj, a Krekó Béla-díj ill. az Egerváry Jenő emlékplakett átadása. A Krekó Béla-díjat 2019-ben a Gazdaságmodellezési Társaság idén Bessenyei Istvánnak ítélte oda a makro- és mikromodellezés területén évtizedeken át folytatott egyetemi oktatási és kutatási munkásságáért, valamint a Szigma Matematikai-Közgazdasági Folyóirat főszerkesztőjeként kifejtett eredményes tevékenységéért.

Az Egerváry Jenő emlékplakettet a Magyar Operációkutatási Társaság 2019-ben Temesi Józsefnek (Budapesti Corvinus Egyetem, professzor emeritus) ítélte oda az operációkutatás, a döntéselmélet és a felsőoktatás-menedzsment és -stratégia terén elért kutatói, oktatói, alkalmazói és vezetői tevékenységéért, valamint a Magyar Operációkutatási Társaság szakmai munkájához való jelentős hozzájárulásáért.

A hagyományainknak megfelelően konferenciakötet nem készül, viszont az elhangzott előadásokhoz kapcsolódó anyagok angol nyelvű publikálására a Central European Journal of Operations Research egy különszáma biztosít lehetőséget. Magyar nyelven történő rövid összefoglalók közlésére az Alkalmazott Matematikai Lapok, teljesebb, részletekre is kitérő cikkek közlésére pedig mind az Alkalmazott Matematikai Lapokmind pedig a Szigma Matematikai-Közgazdasági Folyóirat biztosít lehetőséget konszenzus alapján megbízott, reprezentatív vendégszerkesztők közreműködésével.

Köszönettel tartozunk a konferencia szervezőinek a professzionális és gondos szervezésért, itt csak a korábban nem említett tisztségviselőket említve: a Program Bizottság elnökének és titkárának, Csendes Tibornak (SZTE), Kis Tamásnak (MTA SZTAKI). 

A konferencia támogatói Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata, az EPIC Innolabs, az SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kara, a HU-MATHS-IN Magyar Ipari és Innovációs Matematikai Szolgáltatási Hálózat az EFOP 3.6.2-16-2017-00015 sz. pályázaton keresztül, az SZTE TTIK Informatikai Intézete, a Wheeler Számítástechnikai Szolgáltató Kft. és a Fókusz Takarékszövetkezet voltak.

Bozóki Sándor

MTA SZTAKI

a Szervező Bizottság tagja